Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Studium fotodegradace poly(1-butenu) kombinací metod

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BENÍČEK, Lubomír, Roman ČERMÁK, Martin OBADAL, Vincent VERNEY a Sophie COMMEREUC. Studium fotodegradace poly(1-butenu) kombinací metod. Plasty a kaučuk [online]. 2010, vol. 47, iss. 3-4, s. 74-77. [cit. 2019-10-17]. ISSN 0322-7340. Dostupné z: http://www.plastyakaucuk.cz/030410.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články