Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rigidní amorfní frakce u poly(ethylen tereftalátu) měřená dilatometricky

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLOBODIAN, Petr. Rigidní amorfní frakce u poly(ethylen tereftalátu) měřená dilatometricky. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry [online]. 2008, vol. 94, iss. 2, s. 545-551. [cit. 2019-10-14]. ISSN 1388-6150. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/93v7153117322v81/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články