Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HRNČIŘÍK, Josef, Marie DVOŘÁČKOVÁ, František HRUŠKA, Jan KUPEC a Karel KOLOMAZNÍK. Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin. Journal of American Leather Chemists Association. 2007, vol. 100, iss. 1, s. 1-7. ISSN 0002-9726.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články