TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin cs
dc.title Kinetics of alkaline hydrolysis of insoluble protein fraction following enzymatic hydrolysis of chrome-tanned shaving en
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Hruška, František
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 100
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 7
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA)
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.subject deproteinizace cs
dc.subject kinetika cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject hydrolýza cs
dc.subject chromitý koláč cs
dc.subject Deproteination en
dc.subject kinetics en
dc.subject proteins en
dc.subject hydrolysis en
dc.subject chromium cake en
dc.description.abstract Deprotenizace chromitého koláče získaného po enzymatické hydrolýze chromočiněných postružin byla provedena alkalickou hydrolýzou v tlakové nádobě roztokem KOH. Kinetika podle provedených výpočtů odpovídá s dobrou shodou reakci II. řádku; efektivní hodnota rychlostní konstanty k= 8,9.10 na -3 l /(mol.s) a aktivační energie Ea = 130kJ/mol při teplotě hdrolýzy 116°C. cs
dc.description.abstract After enzymatic hydrolysis chrome-tanned shavings and subsequent filtration, cake is formed, composed of hydrated Cr2O3 with protein products of hydrolysis as well as with non-hydrolysable fraction. After hydrolysis with KOH was evaluated hydrolysis kinetics. Formal kinetics of this alkaline hydrolysis en
dc.description.abstract appears to agree with a second-order reaction, with effective values of rate constant c=3.9 .10 na-3 l/(mol.s) and activation energy Ea = 130 kJ/mol at a temperature of 116°C. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000749
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505286
utb.identifier.obdid 15554407
utb.identifier.scopus 2-s2.0-12344281100
utb.identifier.wok 000226015100001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Dvořáčková, Marie
utb.contributor.internalauthor Hruška, František
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record