Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Application of Protein Hydrolysate from Chrome Shavings for Polyvinyl Alcohol-based Biodegradable Material

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KŘESÁLKOVÁ, Martina, L. HNANÍČKOVÁ, Jan KUPEC, Karel KOLOMAZNÍK a Pavol ALEXY. Application of Protein Hydrolysate from Chrome Shavings for Polyvinyl Alcohol-based Biodegradable Material. Journal of the American Leather Chemists Association [online]. 2002, vol. 97, iss. 4, s. 143-149. [cit. 2019-10-18]. ISSN 0002-9726. Dostupné z: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13603652.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články