Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Innovation management approaches: Design value calculator gamification

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠVIRÁKOVÁ, Eva a Jan KRAMOLIŠ. Innovation management approaches: Design value calculator gamification. Marketing and Management of Innovations [online]. 2023, vol. 14, iss. 4, s. 17-31. [cit. 2024-07-14]. ISSN 2218-4511. Dostupné z: https://mmi.sumdu.edu.ua/volume-14-issue-4/article-2/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International