Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Heat treatment of steel 100CrMn6: Influence of temperature and austenitization time

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OVSÍK, Martin, Michal STANĚK a Martin BEDNAŘÍK. Heat treatment of steel 100CrMn6: Influence of temperature and austenitization time. Manufacturing Technology [online]. 2024, vol. 24, iss. 1, s. 110-116. [cit. 2024-07-22]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://journalmt.com/artkey/mft-202401-0015_heat-treatment-of-steel-1-3520-influence-of-temperature-and-austenitization-time.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International