Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The influence of the choice of machining strategy on production technology

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŘEZNÍČEK, Martin a Cyril HOŘAVA. The influence of the choice of machining strategy on production technology. Manufacturing Technology [online]. 2024, vol. 24, iss. 1, s. 117-130. [cit. 2024-06-16]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://journalmt.com/artkey/mft-202401-0012_the-influence-of-the-choice-of-machining-strategy-on-production-technology.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International