Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Portfolio hedging strategy-metals and commodities

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
UŽÍK, Martin, Michal GIMERSKÝ, Sebastian BLOCK a Hawree Sulaiman Mawlood DIZAYE. Portfolio hedging strategy-metals and commodities. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2023, vol. 28, iss. 2, s. 509-518. [cit. 2024-06-15]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: https://actamont.tuke.sk/pdf/2023/n2/19uzik.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International