Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The influence of sulfur dioxide concentration on antioxidant activity, total polyphenols, flavonoid content and individual polyphenolic compounds in white wines during storage

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Tünde JURÍKOVÁ, Růžena BEDNAŘÍKOVÁ, Lukáš SNOPEK, Sezai ERCISLI a Ondřej TUREČEK. The influence of sulfur dioxide concentration on antioxidant activity, total polyphenols, flavonoid content and individual polyphenolic compounds in white wines during storage. Agriculture-Basel [online]. 2023, vol. 13, iss. 7 [cit. 2024-06-19]. ISSN 2077-0472. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2077-0472/13/7/1439.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International