Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

New insights of the application of water or ethanol-water plant extract rich in active compounds in food

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PLÁŠKOVÁ, Anna a Jiří MLČEK. New insights of the application of water or ethanol-water plant extract rich in active compounds in food. Frontiers in Nutrition [online]. 2023, vol. 10 [cit. 2024-06-21]. ISSN 2296-861X. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2023.1118761/full.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International