Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Study of light transmission and noise attenuation properties of light active glass materials

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HRBÁČEK, Pavel a Martin VAŠINA. Study of light transmission and noise attenuation properties of light active glass materials. Manufacturing Technology [online]. 2022, vol. 22, iss. 5, s. 542-549. [cit. 2024-06-12]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://journalmt.com/pdfs/mft/2022/05/02.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International