Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of FDI in economic value added: Empirical study in terms of renewable natural resources mining within wood-processing Industry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RAJNOHA, Rastislav a Martina KÁNOVÁ. Impact of FDI in economic value added: Empirical study in terms of renewable natural resources mining within wood-processing Industry. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2022, vol. 27, iss. 2, s. 537-552. [cit. 2023-12-04]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: https://actamont.tuke.sk/ams2022.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International