Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Process-induced morphology of poly(butylene adipate terephthalate)/poly(lactic acid) blown extrusion films modified with chain-extending cross-linkers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CARDOSO AZEVEDO, Juliana Vanessa, Esther RAMAKERS-VAN DORP, Roman GRIMMIG, Berenika HAUSNEROVÁ a Bernhard MÖGINGER. Process-induced morphology of poly(butylene adipate terephthalate)/poly(lactic acid) blown extrusion films modified with chain-extending cross-linkers. Polymers [online]. 2022, vol. 14, iss. 10 [cit. 2024-06-16]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/14/10/1939.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International