Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání? Trendy v měnové koncentraci a internacionalizaci dolaru, eura a renminbi

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SADIL, Vojtěch a Juraj SIPKO. Přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání? Trendy v měnové koncentraci a internacionalizaci dolaru, eura a renminbi. Mezinárodní vztahy - Czech Journal of International Relations [online]. 2022, vol. 57, iss. 1, s. 7-42. [cit. 2024-05-26]. ISSN 0323-1844. Dostupné z: https://ojs3.iir.cz/index.php/cjir/article/view/20.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NoDerivatives 4.0 International