Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Changes of biogenic amine content and other selected parametres in white cheese model matrix

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PACHLOVÁ, Vendula, Richardos-Nicolaos SALEK, František BUŇKA a Leona BUŇKOVÁ. Changes of biogenic amine content and other selected parametres in white cheese model matrix. Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences [online]. 2013, vol. 2, s. 1175-1184. [cit. 2024-06-22]. ISSN 1338-5178. Dostupné z: https://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2013/06/8_jmbs_pachlova_fbp_f.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International