Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Case study: Design value measuring by system dynamics

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠVIRÁKOVÁ, Eva a Jan KRAMOLIŠ. Case study: Design value measuring by system dynamics. E a M: Ekonomie a Management [online]. 2021, vol. 24, iss. 3, s. 79-92. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/160959/EM_3_2021_05.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International