Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimization of traffic situation using roundabouts

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÍCHOVÁ, Kateřina, Romana HEINZOVÁ, Radek DVOŘÁČEK a Marek TOMAŠTÍK. Optimization of traffic situation using roundabouts. In: Transportation Research Procedia [online]. Horný Smokovec: Elsevier B.V., 2021, s. 1244-1250. [cit. 2024-06-20]. ISSN 2352-1457. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521005214.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International