Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The role of access to information in trading relationship and plans for future activities

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MALOKU, Sadik, Gentjan ÇERA, Zdenko METZKER, Isuf LUSHI a Bekim POLESHI. The role of access to information in trading relationship and plans for future activities. Journal of International Studies [online]. 2021, vol. 14, iss. 2, s. 113-127. [cit. 2023-05-28]. ISSN 2071-8330. Dostupné z: https://www.proquest.com/docview/2546876510?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported