Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Texture, color, and sensory changes occurring in chocolate bars with filling during storage

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HŘIVNA, Luděk, Lenka MACHÁLKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Šárka NEDOMOVÁ a Tomáš GREGOR. Texture, color, and sensory changes occurring in chocolate bars with filling during storage. Food Science and Nutrition [online]. 2021 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2048-7177. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/fsn3.2434.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International