Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Social media as a promotional tool towards SME's development: Evidence from the financial industry in a developing economy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
AMOAH, John a Abdul Bashiru JIBRIL. Social media as a promotional tool towards SME's development: Evidence from the financial industry in a developing economy. Cogent Business and Management [online]. 2021, vol. 8, iss. 1 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2331-1975. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2021.1923357.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International