Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polymer chain ordering manifestation in photoluminescence of thin F8BT films

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GHASEMI, Bita, Jakub ŠEVČÍK, Pavel URBÁNEK a Ivo KUŘITKA. Polymer chain ordering manifestation in photoluminescence of thin F8BT films. In: NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials [online]. Brno: TANGER Ltd., 2021, s. 34-38. [cit. 2024-02-23]. ISSN 2694-930X. Dostupné z: https://www.confer.cz/nanocon/2020/3687-polymer-chain-ordering-manifestation-in-photoluminescence-of-thin-f8bt-films.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International