Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Methods for estimating avoidable costs of excessive alcohol consumption

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAVUROVÁ, Beáta a Miriama TARHANIČOVÁ. Methods for estimating avoidable costs of excessive alcohol consumption. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2021, vol. 18, iss. 9 [cit. 2024-05-21]. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4964.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International