Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Health literacy, self-perceived health, and substance use behavior among young people with alcohol and substance use disorders

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROLOVÁ, Gabriela, Beáta GAVUROVÁ a Benjamin PETRUŽELKA. Health literacy, self-perceived health, and substance use behavior among young people with alcohol and substance use disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2021, vol. 18, iss. 8 [cit. 2024-02-24]. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4337.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International