Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nanoparticle-based rifampicin delivery system development

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOTIEI, Marjan, Luis PLENO DE GOUVEIA, Tomáš ŠOPÍK, Robert VÍCHA, David ŠKODA, Jaroslav CÍSAŘ, Reza KHALILI, Eva DOMINCOVÁ BERGEROVÁ, Lukáš MÜNSTER, Haojie FEI, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Nanoparticle-based rifampicin delivery system development. Molecules [online]. 2021, vol. 26, iss. 7 [cit. 2021-06-20]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/7/2067.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International