Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sensory evaluation and acceptance of food made of edible insects

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADÁMEK, Martin, Anna ADÁMKOVÁ, Lenka KOUŘIMSKÁ, Jiří MLČEK, Klára VOJÁČKOVÁ, Jana ORSAVOVÁ, Martina BUČKOVÁ, O. FAMĚRA a Martin BÚRAN. Sensory evaluation and acceptance of food made of edible insects. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2020, vol. 14, s. 921-928. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1430.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported