Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Od mimoprofesní seberealizace k nezbytnosti pracovně orientovaného vzdělávání: Proměna motivace k neformálnímu vzdělávání dospělých v ČR

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KALENDA, Jan a Ilona KOČVAROVÁ. Od mimoprofesní seberealizace k nezbytnosti pracovně orientovaného vzdělávání: Proměna motivace k neformálnímu vzdělávání dospělých v ČR. Sociologický časopis - Czech Sociological Review [online]. 2021, vol. 57, iss. 1, s. 75-100. [cit. 2021-09-19]. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202101-0004_changing-motivations-for-non-formal-adult-education-in-the-czech-republic-from-non-work-related-self-realisati.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International