Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Plasma mediated chlorhexidine immobilization onto polylactic acid surface via carbodiimide chemistry: Antibacterial and cytocompatibility assessment

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ÖZALTIN, Kadir, Antonio DI MARTINO, Zdenka CAPÁKOVÁ, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK, Tomáš SÁHA, Daniela VESELÁ, Miran MOZETIC a Petr SÁHA. Plasma mediated chlorhexidine immobilization onto polylactic acid surface via carbodiimide chemistry: Antibacterial and cytocompatibility assessment. Polymers [online]. 2021, vol. 13, iss. 8 [cit. 2024-03-04]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/13/8/1201.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International