Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Pak rupee as a currency and currency war

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUSSAIN, Sarfraz, Muhammad RAFIQ, Abdul QUDDUS, Nisar AHMAD a Phat Tien PHAM. Pak rupee as a currency and currency war. Journal of Contemporary Issues in Business and Government [online]. 2021, vol. 27, iss. 1, s. 88-95. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1323-6903. Dostupné z: https://cibgp.com/article_7240.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International