Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electromagnetic interference shielding and physical‐mechanical characteristics of rubber composites filled with manganese‐zinc ferrite and carbon black

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRUŽELÁK, Ján, Andrea KVASNIČÁKOVÁ, Klaudia. HLOŽEKOVÁ, Rastislav DOSOUDIL, Marek GOŘALÍK a Ivan HUDEC. Electromagnetic interference shielding and physical‐mechanical characteristics of rubber composites filled with manganese‐zinc ferrite and carbon black. Polymers [online]. 2021, vol. 13, iss. 4, s. 1-15. [cit. 2024-05-22]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/13/4/616.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International