Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The relationship between trend and volume on the bitcoin market

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SZETELA, Beata, Grzegorz MENTEL, Yuriy BILAN a Urszula MENTEL. The relationship between trend and volume on the bitcoin market. Eurasian Economic Review [online]. 2021, vol. 11, iss. 1, s. 25-42. [cit. 2024-05-25]. ISSN 1309-422X. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-021-00166-5#Sec2.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International