Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Load transference with the gain of excessive body mass: A two-year longitudinal study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LI, Ruoyi, Qingyun LIU, Xuecan CHEN, Shiyang YAN, Yihong ZHAO, Linshan ZHANG, Jitka BAĎUROVÁ, Luming YANG a Haojun FAN. Load transference with the gain of excessive body mass: A two-year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2021, vol. 18, iss. 6, s. 1-9. [cit. 2021-06-20]. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/2879.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International