Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Do clustered firms outperform the non-clustered? Evidence of financial performance in traditional industries

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PAVELKOVÁ, Drahomíra, Miroslav ŽIŽKA, Lubor HOMOLKA, Adriana KNÁPKOVÁ a Natalie PELLONEOVÁ. Do clustered firms outperform the non-clustered? Evidence of financial performance in traditional industries. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja [online]. 2021 [cit. 2023-06-02]. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1874460.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International