Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The role of GHRM practices towards organizational commitment: A mediation analysis of green human capital

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SHOAIB, Muhammad, Zuhair ABBAS, Muhammad YOUSAF, Roman ZÁMEČNÍK, Junaid AHMED a Shahnawaz SAQIB. The role of GHRM practices towards organizational commitment: A mediation analysis of green human capital. Cogent Business & Management [online]. 2021, vol. 8, iss. 1 [cit. 2023-02-08]. ISSN 2331-1975. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2020.1870798.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International