Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Strategic management in SMEs and its significance for enhancing the competitiveness in the V4 countries-a comparative analysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAVUROVÁ, Beáta, Martin ČEPEL, Jaroslav BELÁS a Ján DVORSKÝ. Strategic management in SMEs and its significance for enhancing the competitiveness in the V4 countries-a comparative analysis. Management & Marketing-Challenges For The Knowledge Society [online]. 2020, vol. 15, iss. 4, s. 557-569. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1842-0206. Dostupné z: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fmmcks$002f15$002f4$002farticle-p557.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported