Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Does the presence of governance structure affect small and medium-sized enterprise performance? Evidence from an emerging market

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OKOFO-DARTEH, Daniel a Emmanuel Selase ASAMOAH. Does the presence of governance structure affect small and medium-sized enterprise performance? Evidence from an emerging market. Entrepreneurial Business and Economics Review [online]. 2020, vol. 8, iss. 3, s. 117-133. [cit. 2023-06-07]. ISSN 2353-883X. Dostupné z: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/796.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NoDerivatives 4.0 International