Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Virtual training environments in a printing company

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
POKORNÝ, Pavel a Michal BÍROŠÍK. Virtual training environments in a printing company. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. online: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2020, s. 728-738. [cit. 2024-07-22]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63319-6_67.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články