Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The moderating role of firm size and interest rate in capital structure of the firms: Selected sample from sugar sector of Pakistan

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUSSAIN, Sarfraz, Abdul QUDDUS, Phat Tien PHAM, Muhammad RAFIQ a Drahomíra PAVELKOVÁ. The moderating role of firm size and interest rate in capital structure of the firms: Selected sample from sugar sector of Pakistan. Investment Management and Financial Innovations [online]. 2020, vol. 17, iss. 4, s. 341-355. [cit. 2024-05-18]. ISSN 1810-4967. Dostupné z: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-366/the-moderating-role-of-firm-size-and-interest-rate-in-capital-structure-of-the-firms-selected-sample-from-sugar-sector-of-pakistan.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International