Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biotechnological processing of laying hen paw collagen into gelatins

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GÁL, Robert, Pavel MOKREJŠ, Jana PAVLAČKOVÁ, Linh Thi Hong NGO a Jiří MLČEK. Biotechnological processing of laying hen paw collagen into gelatins. Processes [online]. 2020, vol. 8, iss. 11, s. 1-15. [cit. 2021-09-25]. ISSN 2227-9717. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2227-9717/8/11/1415.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International