Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Perceptions of the importance of business ethics in SMEs: A comparative study of Czech and Slovak entrepreneurs

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELÁS, Jaroslav, Khurram Ajaz KHAN, Josef MAROUŠEK a Zoltán ROZSA. Perceptions of the importance of business ethics in SMEs: A comparative study of Czech and Slovak entrepreneurs. Ethics and Bioethics (in Central Europe) [online]. 2020, vol. 10, iss. 1-2, s. 96-106. [cit. 2024-05-30]. ISSN 1338-5615. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/10/1-2/article-p96.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported