Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization, and molecular modeling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZARZYKA, Iwona, Antonín KLÁSEK, Karol HĘCLIK, Antonín LYČKA, Radek BARTOŠÍK a Lucjan DOBROWOLSKI. New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization, and molecular modeling. Molecules [online]. 2020, vol. 25, iss. 18 [cit. 2021-07-28]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4303.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International