Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Drug prevention and other socio-pathological phenomena in elementary school

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BOŽIK, Roman. Drug prevention and other socio-pathological phenomena in elementary school. In: VIII International Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Education and Health for a Global, Transcultural World (EDUHEM 2018) [online]. Almeria: Future Acad, 2019, s. 879-887. [cit. 2024-07-24]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/85/5347/article_85_5347_pdf_100.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International