Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Parent-child educational activities supporting the child's school readiness - A Czech example

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PETRŮ PUHROVÁ, Barbora a Michaela KLOFÁČOVÁ. Parent-child educational activities supporting the child's school readiness - A Czech example. In: VIII International Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Education and Health for a Global, Transcultural World (EDUHEM 2018) [online]. Almeria: Future Acad, 2019, s. 341-346. [cit. 2023-12-09]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/85/5281/article_85_5281_pdf_100.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International