Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antioxidant properties of processed cheese spread after freeze-dried and oven-dried grape skin powder addition

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FRÜHBAUEROVÁ, Michaela, Libor ČERVENKA, Tomáš HÁJEK, Richardos-Nicolaos SALEK, Helena VELICHOVÁ a František BUŇKA. Antioxidant properties of processed cheese spread after freeze-dried and oven-dried grape skin powder addition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2020, vol. 14, s. 230-238. [cit. 2024-06-19]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1310/1288.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported