Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preparation, thermal analysis, and mechanical properties of basalt fiber/epoxy composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KARVANIS, Konstantinos, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ondřej KREJČÍ a Milan ŽALUDEK. Preparation, thermal analysis, and mechanical properties of basalt fiber/epoxy composites. Polymers [online]. 2020, vol. 12, iss. 8 [cit. 2023-06-09]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/12/8/1785.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International