Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Improving firm sustainable performance: the role of market orientation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
APPIAH-NIMO, Christina a Miloslava CHOVANCOVÁ. Improving firm sustainable performance: the role of market orientation. In: Proceedings of the International Conference on Business Excellence [online]. online: Sciendo, 2020, s. 780-787. [cit. 2021-11-29]. ISSN 2502-0226. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/14/1/article-p780.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported