Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Degradable poly(ethylene oxide)-like plasma polymer films used for the controlled release of nisin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOUSAL, Jaroslav, Jana SEDLAŘÍKOVÁ, Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zdeněk KRTOUŠ, Liliana KUČEROVÁ, Anna HURAJOVÁ, Mykhailo VAIDULYCH, Jan HANUŠ a Marián LEHOCKÝ. Degradable poly(ethylene oxide)-like plasma polymer films used for the controlled release of nisin. Polymers [online]. 2020, vol. 12, iss. 6 [cit. 2021-10-23]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/12/6/1263.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International