Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-tuning control: Laboratory real-time education

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BOBÁL, Vladimír, Petr CHALUPA, Marek KUBALČÍK a Petr DOSTÁL. Self-tuning control: Laboratory real-time education. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) [online]. Oulu: IFAC Secretariat, 2003, s. 191-196. [cit. 2021-05-13]. ISSN 1474-6670. Dostupné z: http://sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667017336789.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International