Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of gender inequalities in the causes of mortality on the competitiveness of OECD countries

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAVUROVÁ, Beáta, Viera IVANKOVÁ, Martin RIGELSKÝ a Ladislav SUHÁNYI. Impact of gender inequalities in the causes of mortality on the competitiveness of OECD countries. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2020, vol. 17, iss. 10 [cit. 2024-02-28]. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/10/3698.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International