Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Redox-sensitive and hyaluronic acid-functionalized nanoparticles for improving breast cancer treatment by cytoplasmic 17α-methyltestosterone delivery

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
REZAEI, Somayeh, Soheila KASHANIAN, Yadollah BAHRAMI, Luis J. CRUZ a Marjan MOTIEI. Redox-sensitive and hyaluronic acid-functionalized nanoparticles for improving breast cancer treatment by cytoplasmic 17α-methyltestosterone delivery. Molecules [online]. 2020, vol. 25, iss. 5 [cit. 2021-07-25]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/5/1181.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International